Agrola Prime

Innowacyjna w światowej skali grupa opryskiwaczy sadowniczych z systemem emisji cieczy i powietrza wykorzystującym asymetryczną regulację strumienia powietrza. Dzięki zastosowaniu dwóch przeciwbieżnych wirników z technologią asymetrycznej regulacji strumienia można dostosować ilość powietrza korygującą wpływ wiatru a tym samym zredukować do minimum spowodowany nim  efekt znoszenia.

Po co opryskiwacz z asymetryczną regulację strumienia powietrza?

Warunki atmosferyczne mogą zmienić się podczas trwania zabiegu, a wietrzna pogoda jest poważnym utrudnieniem podczas wykonywania oprysku. Najbardziej widoczny a zarazem praktycznie nie dający się wyeliminować standardowym  opryskiwaczem jest wpływ bocznego wiatru. Rozwiązaniem jest opryskiwacz z asymetryczną regulację strumienia powietrza.

wpływ bocznego wiatru na wykonywany zabieg opryskiwaczem standardowym

wpływ bocznego wiatru na wykonywany zabieg opryskiwaczem asymetrycznym

QSmax – maksymalny wydatek strumienia powietrza wentylatora w opryskiwaczu standardowym;
QAL - wydatek strumienia powietrza wentylatora w kierunku lewym w opryskiwaczu asymetrycznym;
QAPmax - maksymalny wydatek strumienia powietrza wentylatora w w kierunku prawym w opryskiwaczu asymetrycznym;

Opryskiwacz z asymetryczną regulację strumienia powietrza zapewnia również szybką możliwość odwrócenia  (lustrzanego odbicia) nastawionych parametrów po zmianie kierunku jazdy jak również szybką i płynną korektę wydajności powietrza.

Agrola Prime opryskiwacz z asymetryczną regulację strumienia powietrza.

W rodzinie opryskiwaczy Agrola Prime wdrożono rozwiązania uzyskane w wyniku badań w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją strumienia powietrza. Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0006/17

Do góry