Zamówienia i zapytania ofertowe

Nazwa Zamawiającego:   NIEGOWSKI ZDZISŁAW "AGROLA" ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY
NIP Zamawiającego:  8240001061
Adres zamawiającego:  07-140 Sadowne; Płatkownica 84

Zapraszamy na konferencję dotyczącą realizacji projektu "Innowacyjne opryskiwacze sadownicze"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i984/23

Termin składania ofert: do dnia 04-04-2023 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:04/SdM/2023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Pozycje od 1 do 13 - 16810000-6 (Części maszyn rolniczych)
Pozycje od 14 do 36 - 44531510-9 (Śruby i wkręty)
Pozycje od 37 do 53 - 44532200-0 (Podkładki)
Pozycje od 54 do 69 - 44531600-7 (Nakrętki)
Pozycja 70 - 44531700-8 (Wyroby gwintowane z żelaza lub stali)


Termin składania ofert: do dnia 13-02-2023 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:03/SdM/2023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa-  14622000-7  - elementy stalowe

Termin składania ofert: do dnia 26-01-2023 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:02/SdM/2023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa-  16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 12-01-2023 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:01/SdM/2023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa-  16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 01-09-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:06/SdM/2022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa- pozycje od 1 do 4 - 16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 28-06-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:05/SdM/2022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa- pozycje od 1 do 2 - 16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 09-06-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:04/SdM/2022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa- pozycje od 1 do 26 - 14622000-7 Stal

Termin składania ofert: do dnia 29-03-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:03/SdM/2022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa- A -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 10-02-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:02/SdM/2022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV usługi: 79212000-3 - Usługi audytu

Termin składania ofert: do dnia 18-01-2022 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:01/SdM/2022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa- A -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 23-12-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:10/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa- pozycje: 1,2,3,4,5,6,7,8 -16810000-6 - Części maszyn rolniczych
Grupa towarowa - pozycja 9 - 34322000-0 - Hamulce i części hamulców

Informacja o dofinansowaniu projektu: „Rodzina znacząco ulepszonych opryskiwaczy sadowniczych”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i536/21-00

Termin składania ofert: do dnia 18-10-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:09/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa: A -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 01-09-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:08/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa: A - 14622000-7 Stal
Grupa towarowa: B - 14621000-0 Żelazostopy

Termin składania ofert: do dnia 27-08-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:07/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa: A,B,D -16810000-6 - Części maszyn rolniczych
Grupa towarowa: C -39717100-2 -Wentylatory

Termin składania ofert: do dnia 19-08-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:06/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa: A,B,C,D,E,F,G,H,I -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 13-07-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:05/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,P,R,S -16810000-6 - Części maszyn rolniczych
Grupa towarowa: N - 34322000-0 - Hamulce i części hamulców
Grupa towarowa: O - 44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

Termin składania ofert: do dnia 07-06-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:04/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa -16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 16-03-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia:03/SdM/2021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa A -14622000-7 - Stal  

Termin składania ofert: do dnia 24-02-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia: 02/SdM/2021 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa: A,B,C,D,E,F- 16810000-6 - Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 03-02-2021 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia: 01/SdM/2021 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia:
Grupa towarowa A - 16810000-6 - Części maszyn rolniczych
Grupa towarowa B - 16810000-6 - Części maszyn rolniczych
Grupa towarowa C - 39717100-2 - Wentylatory
Grupa towarowa D - 42121100-4 - Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne
Grupa towarowa E - 14622000-7 - Stal
Grupa towarowa F - 34322000-0 - Hamulce i części hamulców

Termin składania ofert: do dnia 20-10-2020 do godziny 14:00
Numer ogłoszenia: 03/SdM/2020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia: 16810000-6 -Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 19-10-2020 do godziny 13:00
Numer ogłoszenia: 02/SdM/2020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV zamówienia: 16810000-6 -Części maszyn rolniczych

Termin składania ofert: do dnia 30-07-2020 do godziny 12:00
Numer ogłoszenia: 01/SdM/2020
Status ogłoszenia: Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Grupa towarowa A - Materiały stalowe

Grupa towarowa B - Części do maszyn rolniczych

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019
Nr MAZOWSZE/0002/19

Projekt współfinansowany / finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu: Ścieżka dla Mazowsza

Tytuł projektu:
Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Nr POIR.POIR.01.01.01-00-0006/17

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją strumienia powietrza

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP
Nr POIR.02.03.02-14-0005/15-00

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców

Uprzejmie informujemy, o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania usługi badawczej na opracowanie nowego wyrobu w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”.

Zapytanie

Uprzejmie informujemy, że AGROLA Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski kieruje zapytanie ofertowe do jednostek naukowych dotyczące wykonania usługi badawczej na opracowanie nowego wyrobu w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”.

Do góry