Tabele wydatków cieczy opryskiwaczy sadowniczych

Jak korzystać z tabel

Tabele przedstawiają wyliczone dawki cieczy dla przykładowych rozstawów drzew

Przykładowy sposób korzystania z tabel podczas wyliczania prędkości jazdy i ciśnienia roboczego:

Przykład 1:
- 18 rozpylaczy;
- rozstawa 4m
- dawka cieczy 300l/ha
- typ rozpylaczy TR80-01

Znając dawkę środka ochrony roślin, typ rozpylacza, oraz rozstaw drzew w sadzie, należy wyszukać w charakterystyce danego rozpylacza w tabeli dawkę zbliżoną do założonej (najkorzystniej spośród dawek w zakresie prędkości 5-7 km/h i ciśnień 7-15 bar).

Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler
TR 80-01

Ciśnienie - bar

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Wydatek z 1 rozpylacza - l/min

0,45

0,51

0,55

0,60

0,64

0,68

0,72

0,75

0,78

0,82

0,85

0,88

0,91

0,93

0,96

0,99

1,01

Prędkość
km/h

Dawka w l/ha

4,5

270

306

330

360

384

408

432

450

468

492

510

528

546

558

576

594

606

5

243

275

297

324

346

367

389

405

421

443

459

475

491

502

518

535

545

5,5

221

250

270

295

314

334

353

368

383

403

417

432

447

457

471

486

496

6

203

230

248

270

288

306

324

338

351

369

383

396

410

419

432

446

455

6,5

187

212

228

249

266

282

299

312

324

341

353

366

378

386

399

411

420

7

174

197

212

231

247

262

278

289

301

316

328

339

351

359

370

382

390

7,5

162

184

198

216

230

245

259

270

281

295

306

317

328

335

346

356

364

8

152

172

186

203

216

230

243

253

263

277

287

297

307

314

324

334

341

8,5

143

162

175

191

203

216

229

238

248

260

270

280

289

295

305

314

321

9

135

153

165

180

192

204

216

225

234

246

255

264

273

279

288

297

303

Po odnalezieniu w tabeli określonej dawki cieczy,wyniki odczytujemy następująco: z trzeciego wiersza kolumny - ciśnienie robocze, z drugiej kolumny wiersza prędkość roboczą Mogą to być np. parametry:

Dawka 295 l/ha - ciśnienie 7 bar (0,7 MPa), a prędkość jazdy 5,5 km/h.
Dawka 306 l/ha - ciśnienie 9 bar (0,9 MPa), a prędkość jazdy 6 km/h.
Dawka 299 l/ha - ciśnienie 10 bar (1,0 MPa), a prędkość jazdy 6,5 km/h.
Dawka 301 l/ha –ciśnienie 12 bar (1,2 MPa), a prędkość jazdy 7 km/h.

W/g tej zasady można dobierać dowolne prędkości i dowolne ciśnienia (w dozwolonych i wskazanych agrotechnicznie i technicznie granicach) również przy innych rozstawach drzew oraz przy innych rozpylaczach korzystając z tabel.

Z tabel można też korzystać w inny sposób:
Aby uzyskać podane parametry z powyższego przykładu (300 l/ha, 3,5 m., rozpylacz TR80-01) i dysponując ciągnikiem, którym chcemy jechać z prędkością np. 8 km/h wyszukujemy w charakterystyce rozpylacza w tabeli w wierszu z prędkością 8 km/h wartość dawki najbliższą 300 l/ha.

Przykład 2:
- 18 rozpylaczy;
- rozstawa 3,5m;
- dawka cieczy 300l/ha
- typ rozpylaczy TR80-01
- prędkość 8km/h

Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler
TR 80-01

Ciśnienie - bar

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Wydatek z 1 rozpylacza - l/min

0,45

0,51

0,55

0,60

0,64

0,68

0,72

0,75

0,78

0,82

0,85

0,88

0,91

0,93

0,96

0,99

1,01

Prędkość
km/h

Dawka w l/ha

4,5

309

350

377

411

439

466

494

514

535

562

583

603

624

638

658

679

693

5

278

315

339

370

395

420

444

463

481

506

525

543

562

574

592

611

623

5,5

252

286

309

337

359

382

404

421

438

460

477

494

511

522

539

555

567

6

231

262

283

309

329

350

370

386

401

422

437

453

468

478

494

509

519

6,5

214

242

261

285

304

323

342

356

370

389

404

418

432

441

456

470

479

7

198

225

242

264

282

300

317

331

344

361

375

388

401

410

423

436

445

7,5

185

210

226

247

263

280

296

309

321

337

350

362

374

383

395

407

416

8

174

197

212

231

247

262

278

289

301

316

328

339

351

359

370

382

390

8,5

163

185

200

218

232

247

261

272

283

298

309

319

330

338

349

359

367

9

154

175

189

206

219

233

247

257

267

281

291

3302

312

319

329

339

346

W tym przypadku jest to:

Dawka 301 l/ha a wymagane ciśnienie wynosi 12 bar (1,2 MPa), prędkość jazdy 8km/h.

Aby uzyskać podane parametry z powyższego przykładu (500 l/ha, 4,5 m., posiadając rozpylacze TR80-02) i dysponując opryskiwaczem, którym chcemy pracować przy ciśnieniu np. 13 bar (1,3 MPa) wyszukujemy w charakterystyce rozpylacza w tabeli w kolumnie z ciśnieniem 13 bar wartość dawki najbliższą 500 l/ha.

Przykład 3:
- 14 rozpylaczy;
- rozstawa 4,5m;
- dawka cieczy 500l/ha
- typ rozpylaczy TR80-02
- ciśnienie robocze 13bar (1,3MPa)

Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler
TR 80-02

Ciśnienie - bar

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Wydatek z 1 rozpylacza - l/min

0,92

1,03

1,13

1,22

1,30

1,38

1,45

1,33

1,60

1,67

1,73

1,79

1,85

1,90

1,96

2,01

2,07

Prędkość
km/h

Dawka w l/ha

4,5

382

427

469

506

539

572

601

635

664

693

718

743

767

788

813

834

859

5

343

385

422

455

485

515

541

571

597

623

646

668

691

709

732

750

773

5,5

312

350

394

414

441

468

492

519

543

567

587

608

628

645

665

682

703

6

286

320

352

380

404

429

451

476

498

520

538

557

576

591

610

625

644

6,5

264

296

325

350

373

396

416

439

459

480

497

514

531

546

563

577

594

7

245

275

301

325

347

368

387

408

427

445

461

477

493

507

523

536

552

7,5

229

256

281

304

324

343

361

381

398

416

431

446

460

473

488

500

515

8

215

240

264

285

303

322

338

357

373

390

404

418

432

443

457

469

483

8,5

202

226

248

268

285

303

318

336

251

367

380

393

406

417

430

441

455

9

191

214

234

253

270

286

301

317

332

346

359

371

384

394

407

417

429

W tym przypadku najbliższe wartości to:


Dawka 520l/ha i prędkość jazdy 6,0km/h;
Dawka 480l/ha i prędkość jazdy 6,5km/h;

By uzyskać wartość dawki bardziej zbliżoną do 500 l/ha należy uśrednić prędkość tj. jechać z prędkością około 6,25km/h.


Dawka 499l/ha i prędkość jazdy 6,25km/h;

Mimo, iż niniejsze opracowanie zawiera informacje zgodne z najlepszą wiedzą autora, Agrola nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania tabel.

Otrzymane wartości maja charakter teoretyczny, uzyskany na podstawie obliczeń i tabel udostępnionych przez producentów rozpylaczy.


Niestety opisane powyżej metody są metodami przybliżonymi. Wraz z upływem czasu zmienia się charakterystyka rozpylaczy i dlatego chcąc uzyskiwać dokładnie założone dawki należy wykonywać kalibrację tzw. próbę polową.

Do góry