Kalkulator wydatków cieczy w uprawach sadowniczych

Kalkulator pozwala dobrać wielkość rozpylaczy oraz ciśnienia roboczego w zależności od dawki cieczy, prędkości roboczej, ilości i typu rozpylaczy oraz szerokości międzyrzędzi w sadzie. Po wprowadzeniu w aktywne komórki danych i wyborze typu rozpylaczy należy je zatwierdzić naciskając przycisk Oblicz. W wygenerowanej tabeli pojawią się wartości ciśnienia roboczego dla szeregu rozpylaczy.
Generowany zakres rozpylaczy obejmuje ciśnienia robocze od 3 do 20 bar, zaleca się wybrać ciśnienie robocze z przedziału od 8 do 15 bar..


wydatek cieczy

l/ha
prędkość jazdy

km/h
szerokość międzyrzedzi

m
ilość rozpylaczy

grupa rozpylaczy
Mimo, iż niniejsze opracowanie zawiera informacje zgodne z najlepszą wiedzą autora, Agrola nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania tabel.

Otrzymane wartości maja charakter teoretyczny, uzyskany na podstawie obliczeń i tabel udostępnionych przez producentów rozpylaczy.


Niestety opisane powyżej metody są metodami przybliżonymi. Wraz z upływem czasu zmienia się charakterystyka rozpylaczy i dlatego chcąc uzyskiwać dokładnie założone dawki należy wykonywać kalibrację tzw. próbę polową.

Do góry