Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem I konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 POIR – Bony na innowacje dla MŚP dokonywanym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Oferty dotyczyły wykonania usługi badawczej na opracowanie nowego wyrobu w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”.

W trakcie postępowania nie odrzucono żadnych ofert.
Wybrano ofertę przedłożoną przez: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Streszczenie wyników porównanych ofert jest zamieszczone w załączonym pliku PDF.

z wyrazami szacunku

Artur Wyrobek
Dyrektor ds. technicznych

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Protokol z wyboru wykonawcy.pdf (302.4 kB)

Wróć

Do góry