Informacja o uzyskaniu dofinansowania

 

Zdzisław Niegowski AGROLA Zakład Handlowo-Produkcyjny
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją strumienia powietrza

 

 

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata opryskiwacza sadowniczego opartego na technologii systemów emisji cieczy i powietrza wykorzystujących asymetryczną regulację strumienia powietrza. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych jakim są badania nad technologiami systemów emisji cieczy i powietrza wykorzystujących asymetryczną regulację strumienia powietrza, które mogą być wykorzystywane w opryskiwaczach sadowniczych (pozyskanie nowej wiedzy i badania nad możliwościami wykorzystania tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu) , opracowanie technologii systemów emisji cieczy i powietrza mogących mieć zastosowanie w opryskiwaczu opartym na technologiach wykorzystujących asymetryczną regulację strumienia powietrza, zbudowanie prototypu urządzenia opartego o wykorzystanie odpowiednio zaprojektowanych i zbudowanych systemów emisji cieczy i powietrza wykorzystujących asymetryczną regulację strumienia powietrza oraz przeprowadzenie badań w warunkach laboratoryjnych i operacyjnych dla ulepszania zbudowanego prototypu a następnie ulepszanie zbudowanego prototypu i ostateczne przetestowania technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz przeprowadzenie szeregu testów potwierdzających słuszność przyjętych założeń (osiągnięcie VIII poziomu gotowości technologicznej) umożliwiających wdrożenie technologii w działalności gospodarczej wnioskodawcy

 

Całkowity koszt realizacji projektu 5 302 599,00zł (słownie: pięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Dofinansowanie projektu z UE: 3 582 067,40zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 40/100)

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Do pobrania Plakat informacyjny FEIR Agrola A3 pdf (155,8 kB)

Wróć

Do góry