Informacja o uzyskaniu dofinansowania

 

Zdzisław Niegowski AGROLA Zakład Handlowo-Produkcyjny
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców.

 

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wyrobu jakim jest opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany i wykonany innowacyjny opryskiwacz, który nie ma obecnie swoich odpowiedników zarówno w kraju, jak i zagranicą. Kluczową innowacją będzie system emisji cieczy i powietrza, który w odróżnieniu od istniejących maszyn, będzie umożliwiał opryskiwanie dwóch rzędów krzewów jednocześnie. Rezultaty projektu zostaną wdrożone w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wytwarzanie nowego wyrobu przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i potencjału Wnioskodawcy firmy AGROLA. Umocnieniu ulegnie jej obecna pozycja, jako producenta najbardziej nowatorskich opryskiwaczy sadowniczych w Polsce. Nowy wyrób ułatwi także ekspansję Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych. Tym samym wdrożenie nowego opryskiwacza podniesie konkurencyjność firmy zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

 

Całkowity koszt realizacji projektu483 895,00zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Dofinansowanie projektu z UE: 298 418,52zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych 52/100)

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Do pobrania Plakat informacyjny FEIR Agrola A3 pdf (193,5 kB)

Wróć

Do góry