Zawór sterujący By Matic

By Matic 50 - manualna jednostka sterująca z zaworem regulacji ciśnienia roboczego i centralną dźwignią sterującą (praca przelew; jedna z dwóch sekcji lub dwie sekcje robocze; mieszanie), manometru* z wypełnieniem glicerynowym.
Max przepływ 200 l/min.
Max ciśnienie 50 bar (5MPa)

By Matic - schemat podłączenia

1- dźwignia sterująca; 2- pokrętło regulacji ciśnienia; 3A,,3B- przyłącza  sekcji roboczych; 4- manometr; 5-  przyłącze ciśnieniowe; 6- przyłącze przelewowe.

By Matic - schemat ustawień zaworu

PRESS - ciecz w układzie osiąga ciśnienie wskazywane na manometrze (nastawienie dla dobrego mieszania cieczy),
BY PASS - ciecz kierowana jest przyłączem przelewowym z powrotem do zbiornika,
SXDX - ciecz kierowana jest na zespoły rozpylaczy znajdujące się po obu stronach przystawek wentylatorowych,
SX - ciecz kierowana jest do zespołów rozpylaczy po lewej stronie przystawki wentylatorowej,
DX - ciecz kierowana jest do zespołów rozpylaczy po prawej stronie przystawki wentylatorowej.

Do góry