Zawór sterujący Arag

ARAG - Zespół składa się z elektrozaworu głównego (praca / przelew), elektrozaworu proporcjonalnociśnieniowego, zaworu ograniczającego maksymalne ciśnienie robocze, filtra ciśnieniowego  (50 mesh)  2 lub 4 elektrozaworów sekcyjnych (zdalnie wyłączanych sekcji) z zaworami kompensacji ciśnienia. Pulpit sterowniczy (praca/ przelew; sekcje robocze; regulacja ciśnienia) Manometr lub czujnik ciśnienia z wyświetlaczem.
Max przepływ 150 l/min.
Max ciśnienie 40 bar (4MPa)
Napięcie zasilania 12V DC

Schemat zespołu elektrozaworów Arag serii 881 z dwoma sekcjami roboczymi

1- elektrozawór główny,
2- elektrozawór regulatora ciśnienia,
3- zawór ręcznej regulacji ciśnienia,
4a,4b- elektrozawór sekcji roboczej belki opryskowej,
5a,5b- ręczne zawory kompensacji ciśnienia sekcji roboczych,
6- pulpit sterowniczy,
7a, 7b- przewód zasilający 12V DC,
8-wiązka przewodów zasilających elektrozawory (12 pinów),
9- przewód wskaźnika ciśnienia
10- zintegrowany filtr ciśnieniowy (liniowy).

Schemat zespołu elektrozaworów Arag serii 881 z czterema sekcjami roboczymi

schemat zespołu elektrozaworów Arag serii 881 z dwoma sekcjami roboczymi:
1- elektrozawór główny,
2- elektrozawór regulatora ciśnienia,
3- zawór ręcznej regulacji ciśnienia
4a,4b,4c,4d- elektrozawór sekcji roboczej belki opryskowej,
5a,5b,5c,5d- ręczne zawory kompensacji ciśnienia sekcji roboczych,
6- pulpit sterowniczy,
7a,7b- przewód zasilający 12V DC,
8- wiązka przewodów zasilających elektrozawory (16 pinów),
9- przewód wskaźnika ciśnienia
10- zintegrowany filtr ciśnieniowy (liniowy).

Panel sterujący

1- wskaźnik ciśnienia roboczego – manometr,
2- przełącznik zaworu głównego,
3- przełącznik zmiany ciśnienia ,
4a, 4b, 4c, 4d- przełączniki do otwierania i zamykania dopływu cieczy do sekcji roboczych sekcji opryskowych,
5- przełącznik do otwierania i zamykania dopływu cieczy do grupy sekcji roboczych zespołów opryskowych,
6- przewód z gniazdem do podłączenia przewodu z zespołu zaworów,
7-podświetlenie manometru – dioda LED,
8a,8b- przewody do podłączenia zasilania DC 12V,

Podłączenie przewodów

Podłączenie przewodu zasilającego do instalacji 12V DC: przewód czerwony połączyć z (+) akumulatora, a czarny z (-)
Wiązka przewodów zasilających zawory powinny być podłączone następująco:
- przewód z wtyczką oznaczoną literą G z elektrozaworem głównym
- przewód z wtyczką oznaczoną literą P z elektrozaworem regulatora ciśnienia
- przewód z wtyczką oznaczoną cyfrą 1 z zaworem pierwszej sekcji roboczej
- przewód z wtyczką oznaczoną cyfrą 2 z zaworem drugiej sekcji roboczej
- przewód z wtyczką oznaczoną cyfrą 3 z zaworem trzeciej sekcji roboczej
- przewód z wtyczką oznaczoną cyfrą 4 z zaworem czwartej sekcji roboczej
Drugi koniec przewodu mocować należy w gnieździe pulpitu sterującego
Przewód ciśnieniowy z jednej strony montujemy w przyłączu manometru z drugiej w szybkozłączu elektrozaworu.

Ustawienie stałego ciśnienia (kompensacji ciśnienia)

Zespół zaworów „Arag” wyposażony jest w zawory kompensacji ciśnienia które umożliwiają utrzymanie stałego ciśnienia pracy po wyłączeniu dowolnej sekcji roboczej (pozostałe parametry pracy nie ulegają zmianie). Kompensacje należy przeprowadzić dla danego zakładanego ciśnienia roboczego. W tym celu należy:
1. Wlać do zbiornika około 150 litrów czystej wody
2. Włączyć napęd WOM pompy, załączyć przyciskami na pulpicie zawór główny i zawory sekcyjne ustawić ciśnienie cieczy przełącznikiem pulpitu na określoną wartość, np. 15bar
3. Wyłączyć jedną - pierwszą sekcję przełącznikiem na pulpicie.
4. Wskazane poprzednio ciśnienie może ulec zmianie, w związku, z czym należy pokrętłem odpowiadającym wyłączonej sekcji tak wyregulować ciśnienie, aby manometr wskazywał ponownie wcześniej ustawioną wartość ciśnienia w naszym przykładzie 15 bar.
5. Następnie należy włączyć wyłączoną sekcję przełącznikiem na pulpicie
6. Ustalić ciśnienie jak w punkcie 2.
7. Wyłączyć drugą sekcję.
8. Postępować analogicznie z drugim elektrozaworem jak w punkcie 4, 5, 6.
9. Postępować analogicznie w przypadku pozostałych sekcji.

Ograniczenie maksymalnej wartości ciśnienia w układzie

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie wynosi 20 bar. Z uwagi, iż pompa może wytworzyć ciśnienie znacznie wyższe, bo aż 50 bar w układzie zastosowano kilka zabezpieczeń, pierwsze to bezpiecznik na pompie, drugie to ograniczenie ciśnienia na zaworze sterującym Arag, w tym celu należy:
1. Wlać do zbiornika około 100 litrów czystej wody
2. Włączyć napęd, WOM pompy, załączyć zawór główny przyciskiem na pulpicie
3. Pokrętłem zaworu regulacji ciśnienia na bloku elektrozaworów zredukować ciśnienie do minimalnej wartości.
4. Przełącznikiem regulacji ciśnienia na pulpicie ustawić maksymalną wartość ciśnienia, to jest skierować przełącznik do góry i przytrzymać do czasu, kiedy ciśnienie przestanie rosnąć.
5. Następnie pokrętłem zaworu regulacji ciśnienia na bloku elektrozaworów ustawić ciśnienie tak, aby wartość wskazywana na manometrze nie przekraczała 20 bar lub niższej.

W celu uniemożliwienia przypadkowej zmiany maksymalnego ciśnienia istnieje możliwość zablokowania pokrętła zaworu regulacji ciśnienia w określonej pozycji - ustalonym maksymalnym ciśnieniu poprzez wsunięcie kolorowej przetyczki w dolnej części pokrętła do regulacji ciśnienia na zaworze sterującym. W przypadku konieczności zmiany maksymalnego ciśnienia cieczy można wyjąć przetyczkę i dokonać ponownej regulacji ciśnienia zgodnie z punktami 1-5.

Do góry