Opryskiwacze dla jednostek badawczych

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie specjalistycznych opryskiwaczy przeznaczonych do celów badawczych itp. dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymogów klientów.

Powyżej przykładowa realizacja - opryskiwacz specjalistyczny ciągnikowy powstały na zlecenie ISiK w Skierniewicach, przeznaczony do badań skuteczności środków ochrony roślin. Dzięki unikalnej konstrukcji umożliwia wykonanie oprysku kilkoma środkami (cztery zbiorniki z czterema różnymi preparatami plus piąty z czystą wodą do płukania instalacji i ponownego napełnienia zbiorników z badanymi preparatami).

Powyżej przykładowa realizacja - opryskiwacz specjalistyczny  ciągnikowy, przeznaczony do badań skuteczności środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych. Dzięki unikalnej konstrukcji umożliwia wykonanie oprysku kilkoma środkami (sześć zbiorników z sześcioma różnymi preparatami.

Do góry