Tabele wydatków cieczy opryskiwaczy polowych

Jak korzystać z tabel

Tabele przedstawiają wyliczone dawki cieczy dla przykładowych parametrów pracy

Przykładowy sposób korzystania z tabel podczas wyliczania prędkości jazdy i ciśnienia roboczego:

Przykład 1:
- dawka cieczy 200l/ha
- typ rozpylaczy LU120-03

Znając dawkę środka ochrony roślin, typ rozpylacza, należy wyszukać w charakterystyce danego rozpylacza w tabeli dawkę zbliżoną do założonej (najkorzystniej dla rozpylaczy LU120.. spośród dawek w zakresie prędkości 5-8 km/h i ciśnień 1,5-2,5 bar).

LU 120-03
ST 110-03
ID 120-03
IDTA 120-03
IDK 120-03
IDKT 120-03

Ciśnienie - bar

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Wydatek z 1 rozpylacza - l/min

0,84

0,97

1,08

1,19

1,28

1,37

1,46

1,53

1,61

1,68

1,75

1,81

1,98

1,94

Prędkość
km/h

Dawka w l/ha

4

252 291 324 357 385 411 438 459 482 504 524 543 563 582

4,5

224 259 388 317 341 365 389 408 428 448 465 483 500 517

5

202

233

259

286

307

329

350

367

385

403

419

434

450

466

5,5

183

212

236

260

279

299

319

334

350

367

381

395

409

423

6

168

194

216

238

256

274

292

306

321

336

349

362

375

388

6,5

155

179

199

220

236

253

270

282

296

310

322

334

346

358

7

144

166

185

204

219

235

250

262

275

288

299

310

321

333

7,5

134

155

173

190

205

219

234

245

257

269

279

290

300

310

8

126

146

162

179

192

206

219

230

241

252

262

272

281

291

8,5

119

137

152

168

181

193

206

216

227

237

246

256

265

274

9

112 129 144 159 171 183 195 204 214 224 233 241 250 259

9,5

106 123 136 150 162 173 184 193 203 212 220 229 237 245

10

101 116 130 143 154 164 175 184 193 202 209 217 225 233

10,5

96 111 123 136 146 157 167 175 183 192 199 207 214 222

11

92

106

118

130

140

149

159

167

175

183

190

197

205

212

11,5

88 101 113 124 134 143 152 160 167 175 182 189 196 202

12

84 97 108 119 128 137 146 153 161 168 175 181 188 194

12,5

81

93

104

114

123

132

140

147

154

161

168

174

180

196

Z tabel można też korzystać w inny sposób:
Aby uzyskać podane parametry z powyższego przykładu (200 l/ha, rozpylacz ID120-03) i dysponując ciągnikiem, którym chcemy jechać z prędkością np.10 km/h wyszukujemy w charakterystyce rozpylacza w tabeli w wierszu z prędkością 10 km/h wartość dawki najbliższą 200 l/ha.

Przykład 2:
- dawka cieczy 200l/ha
- typ rozpylaczy ID120-03
- prędkość 10km/h

LU 120-03
ST 110-03
ID 120-03
IDTA 120-03
IDK 120-03
IDKT 120-03

Ciśnienie - bar

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Wydatek z 1 rozpylacza - l/min

0,84

0,97

1,08

1,19

1,28

1,37

1,46

1,53

1,61

1,68

1,75

1,81

1,98

1,94

Prędkość
km/h

Dawka w l/ha

4

252 291 324 357 385 411 438 459 482 504 524 543 563 582

4,5

224 259 388 317 341 365 389 408 428 448 465 483 500 517

5

202

233

259

286

307

329

350

367

385

403

419

434

450

466

5,5

183

212

236

260

279

299

319

334

350

367

381

395

409

423

6

168

194

216

238

256

274

292

306

321

336

349

362

375

388

6,5

155

179

199

220

236

253

270

282

296

310

322

334

346

358

7

144

166

185

204

219

235

250

262

275

288

299

310

321

333

7,5

134

155

173

190

205

219

234

245

257

269

279

290

300

310

8

126

146

162

179

192

206

219

230

241

252

262

272

281

291

8,5

119

137

152

168

181

193

206

216

227

237

246

256

265

274

9

112 129 144 159 171 183 195 204 214 224 233 241 250 259

9,5

106 123 136 150 162 173 184 193 203 212 220 229 237 245

10

101 116 130 143 154 164 175 184 193

202

209 217 225 233

10,5

96 111 123 136 146 157 167 175 183 192 199 207 214 222

11

92

106

118

130

140

149

159

167

175

183

190

197

205

212

11,5

88 101 113 124 134 143 152 160 167 175 182 189 196 202

12

84 97 108 119 128 137 146 153 161 168 175 181 188 194

12,5

81

93

104

114

123

132

140

147

154

161

168

174

180

196

W tym przypadku jest to:

Dawka 202 l/ha a wymagane ciśnienie wynosi 6 bar (0,6 MPa), prędkość jazdy 10km/h.

Optymalne ciśnienie pracy dla rozpylacza ID120-03  mieści się w zakresie od 4,0 do 8,0 bar

Aby uzyskać podane parametry z powyższego przykładu (300 l/ha, posiadając rozpylacze ID120-03) i dysponując opryskiwaczem, którym chcemy pracować przy ciśnieniu np. 7 bar (0,7 MPa) wyszukujemy w charakterystyce rozpylacza w tabeli w kolumnie z ciśnieniem 7 bar wartość dawki najbliższą 300 l/ha.

Przykład 3:
- dawka cieczy 300l/ha
- typ rozpylaczyID120-03
- ciśnienie robocze 7,0 bar (0,7MPa)

LU 120-03
ST 110-03
ID 120-03
IDTA 120-03
IDK 120-03
IDKT 120-03

Ciśnienie - bar

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Wydatek z 1 rozpylacza - l/min

0,84

0,97

1,08

1,19

1,28

1,37

1,46

1,53

1,61

1,68

1,75

1,81

1,98

1,94

Prędkość
km/h

Dawka w l/ha

4

252 291 324 357 385 411 438 459 482 504 524 543 563 582

4,5

224 259 388 317 341 365 389 408 428 448 465 483 500 517

5

202

233

259

286

307

329

350

367

385

403

419

434

450

466

5,5

183

212

236

260

279

299

319

334

350

367

381

395

409

423

6

168

194

216

238

256

274

292

306

321

336

349

362

375

388

6,5

155

179

199

220

236

253

270

282

296

310

322

334

346

358

7

144

166

185

204

219

235

250

262

275

288

299

310

321

333

7,5

134

155

173

190

205

219

234

245

257

269

279

290

300

310

8

126

146

162

179

192

206

219

230

241

252

262

272

281

291

8,5

119

137

152

168

181

193

206

216

227

237

246

256

265

274

9

112 129 144 159 171 183 195 204 214 224 233 241 250 259

9,5

106 123 136 150 162 173 184 193 203 212 220 229 237 245

10

101 116 130 143 154 164 175 184 193 202 209 217 225 233

10,5

96 111 123 136 146 157 167 175 183 192 199 207 214 222

11

92

106

118

130

140

149

159

167

175

183

190

197

205

212

11,5

88 101 113 124 134 143 152 160 167 175 182 189 196 202

12

84 97 108 119 128 137 146 153 161 168 175 181 188 194

12,5

81

93

104

114

123

132

140

147

154

161

168

174

180

196

W tym przypadku najbliższe wartości to:


Dawka 290l/ha i prędkość jazdy 7,0km/h;
Dawka 310l/ha i prędkość jazdy 7,5km/h;

By uzyskać wartość dawki bardziej zbliżoną do 300 l/ha należy uśrednić prędkość tj. jechać z prędkością około 7,25km/h.


Dawka 300l/ha i prędkość jazdy 7,25km/h;

Mimo, iż niniejsze opracowanie zawiera informacje zgodne z najlepszą wiedzą autora, Agrola nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania tabel.

Otrzymane wartości maja charakter teoretyczny, uzyskany na podstawie obliczeń i tabel udostępnionych przez producentów rozpylaczy.


Niestety opisane powyżej metody są metodami przybliżonymi. Wraz z upływem czasu zmienia się charakterystyka rozpylaczy i dlatego chcąc uzyskiwać dokładnie założone dawki należy wykonywać kalibrację tzw. próbę polową.

Do góry