Kalkulator wydatków RSM'u w uprawach polowych

Kalkulator pozwala dobrać wielkość rozpylaczy oraz ciśnienia roboczego w zależności od dawki cieczy, prędkości roboczej, producenta rozpylaczy, gęstości cieczy oraz szerokości roboczej belki polowej. Po wprowadzeniu w aktywne komórki danych i wyborze rozpylaczy należy je zatwierdzić naciskając przycisk Oblicz. W wygenerowanej tabeli pojawią się wartości ciśnienia roboczego dla szeregu rozpylaczy.

RSM - nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. 
Gęstość wody: 1,00 Kg/l
Gęstość RSM 28: 1,28 kg/l
Gęstość RSM 30: 1,30 kg/l
Gęstość RSM 32: 1,32 kg/l
Rozstaw rozpylaczy w belce: 0,5 m.


wydatek cieczy

l/ha
prędkość jazdy

km/h
szerokość belki

m
gęstość cieczy

kg/l
gama rozpylaczy
typ rozpylaczyMimo, iż niniejsze opracowanie zawiera informacje zgodne z najlepszą wiedzą autora, Agrola nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania tabel.

Otrzymane wartości maja charakter teoretyczny, uzyskany na podstawie obliczeń i tabel udostępnionych przez producentów rozpylaczy.


Niestety opisane powyżej metody są metodami przybliżonymi. Wraz z upływem czasu zmienia się charakterystyka rozpylaczy i dlatego chcąc uzyskiwać dokładnie założone dawki należy wykonywać kalibrację tzw. próbę polową.

Do góry