Kalkulator wydatków herbicydów w uprawach sadowniczych

Kalkulator pozwala obliczyć ciśnienie robocze i ilość cieczy potrzebnej do wykonania zabiegu herbicydami w sadzie w zależności od szerokości międzyrzędzi, szerokości pasów herbicydowych i użytych w belkach herbicydowych rozpylaczy.


rodzaj rozpylaczy symetryczne asymetryczne
ilość rozpylaczy
oznaczenie rozpylaczy
1/2 pasa herbicydowego

m
założony wydatek środka przy oprysku całościowym

l/ha
prędkość jazdy

km/h
szerokość międzyrzędzi

m

Mimo, iż niniejsze opracowanie zawiera informacje zgodne z najlepszą wiedzą autora, Agrola nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania tabel.

Otrzymane wartości maja charakter teoretyczny, uzyskany na podstawie obliczeń i tabel udostępnionych przez producentów rozpylaczy.


Niestety opisane powyżej metody są metodami przybliżonymi. Wraz z upływem czasu zmienia się charakterystyka rozpylaczy i dlatego chcąc uzyskiwać dokładnie założone dawki należy wykonywać kalibrację tzw. próbę polową.

Do góry